Zvonička

21.08.2018 09:45

V roce 2015 byl zpracován projektový záměr na restaurování dřevěné zvoničky v Rašovicích, protože byla již delší dobu ve špatném stavu: zvětralý a rozpraskaný povrch dřeva, spodní část prohnilá, v rozsoše prakliny, kterými zatékalo do dřeva. Restaurování si kladlo za cíl zachovat v maximální možné míře hmotnou podstatu památky, včetně stop stáří.

V roce 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel nebyla podpořena a obec dotaci neobdržela. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude zvonička restaurovat z obecních prostředků. Ve výběrové řízení na dodavatele restaurátorských prací, které proběhlo koncem roku 2016, byl vybrán pan Marek Bárta. V září 2017 restaurátor zvoničku demontoval a odvezl. 

V zimě 2017/2018 pokácel strom, ze kterého....

.... zhotovil protézu jako náhradu za uhnilou část.

Poškozená část zvoničky byla odříznuta a byla do ní napasována protéza. 

Došlo k ošetření prasklin v rozsoše, revizi plechové stříšky a konzervaci povrchu dřeva.

V srpnu 2018 došlo k osazení zvoničky na původní místo.