2015 - 3 duby

Na rozhraní katastrů obcí Rašovice a Chleby můžeme nalézt 3 mohutné duby letní (Quercus robur), které byly v roce 1986 vyhlášeny skupinou památných stromů.

V České republice se označení památný strom používá pro mimořádně významné stromy nebo jejich skupiny a na základě zákona požívá ochranu, kdy za jeho poškození hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč nebo dokonce trestní stíhání.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 29. 01. 2015 záměr provést odborné ošetření památných stromů (odborný zdravotní, bezpečnostní a odlehčovací řez) včetně vyčištění prostoru pod nimi, vyřezání náletových dřevin, obnovy označení památných stromů a umístění lavičky. Smyslem nevylo pouze zajištění ochrany přírodní památky, ale také vytvoření příjemného místa jako cíle procházek občanů a návštěvníků Rašovic.

Poděkování patří paní Trnkové z Malého Vestce, která se projektu věnovala v rámci své diplomové práce. Pánům Urbanovi a Samkovi, kteří nám pomáhali s projekty a žádostí o dotaci. Členům Mysliveckého sdružení Chleby – Šlotava, kteří vyčistili terén pod duby.

 

Fotografie PŘED a PO: