2015 - Chodníky Rašovice I. etapa

V srpnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým se stala společnost AVE Kolín, a.s. Dne 17. září byla podepsána smlouva o dílo. Vítězná nabídková cena byla 1.953.000,- Kč.

Výstavba začala až 5. října z důvodu opravy vodovodních přípojek firmou Merit-Bau na silnici. Akce byla ukončena 7. prosince včetně víceprací. 

Vícepráce byly firmě AVE Kolín, a.s. zadány během průběhu stavby. Šlo zejména o navýšení počtu vjezdů z projektovaných 6 na 13, rozšíření dlažby v okolí zastávky, schody z chodníku do parku směrem k pomníku, přípravě pro umístění úřední desky, plakátovací plochy a dodatečného sloupu veřejného osvětlení a rozšíření opravy asfaltové vozovky z důvodu nerovnosti. 

Naopak chodník byl zkrácen o cca 15 metrový kus na začátku obce, kde by jinak musel být vzhledem k terénu zajištěn opěrnou zdí a opatřen zábradlím. 

 

Situace:

 

Foto PŘED: