Výběrová řízení a poptávky

Název poptávkového / výběrového řízení Zahájeno Ukončeno
Veřejná zakázka "Parkoviště Budiměřice" - výzva (PDF)
- příloha č. 2: technická zpráva (PDF)
- příloha č. 3: výkaz výměr (XLS)
- příloha č. 4: návrh SOD (DOC)
16.07.2019 16.08.2019
Veřejná zakázka "Kontejnery" - výzva (PDF) 20.06.2019 01.07.2019
Veřejná zakázka "Komunální vozidlo vč. příslušenství"
- výzva (PDF)
02.03.2019 12.03.2019
 Veřejná zakázka "Předcházení textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Budiměřice" - oznámení o výběru dodavatele  (PDF) 01.08.2018 16.08.2018
Veřejná zakázka "Výstavba hřbitovní zdi v Budiměřicích" - výzva (PDF)
výkaz výměr (XLS)
technická zpráva (PDF)
návrh SOD (DPC)
20.07.2018 31.07.2018
Veřejná zakázka "Předcházení textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Budiměřice" - výzva (PDF)
- zadávací dokumentace (DOC)
- technická specifikace dodávky (PDF)
- položkový rozpočet (XLS)
- kupní smlouva (DOC)
- prohlášení k základní způsobilosti (DOC)
- krycí list (DOC)
26.06.2018 10.07.2018
Veřejná zakázka "Výstavba hřbitovní zdi v Budiměřicích" - výzva (PDF)
výkaz výměr (XLS)
- technická zpráva (PDF)
- návrh SOD (DPC)
14.05.2018 11.06.2018
Veřejná zakázka "Rekonstrukce plotu u Svitáků" - výzva (PDF)
- výkaz výměr (XLS)
- technická zpráva (PDF)
24.04.2018 10.05.2018
Veřejná zakázka "Demolice hřbitovní zdi" (PDF) 11.04.2018 23.04.2018
  Veřejná zakázka "Výstavba fitness hřiště v Budiměřicích"
- zadávací dokumentace
   (PDF)
04.04.2018 17.04.2018
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Venkovní hodiny" (PDF) 19.03.2018 29.03.2018
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Výstaba chodníků podél II/330 v Budiměřicích - lokality východ, západ" (PDF)
- zadávací dokumentace (PDF)
24.11.2017 18.12.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "REKONSTRUKCE VO BUDIMĚŘICE - ZÁPAD" (PDF)
- zadávací dokumentace (ZIP)
12.07.2017 25.07.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "STŘECHA OÚ" (PDF)
- výkaz výměr (XLSX)
16.05.2017 29.05.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "RIDER" (PDF) 11.05.2017 22.05.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Projektová dokumentace na akci "CHODNÍKY BUDIMĚŘICE VÝCHOD"" (PDF)
Slepá cenová nabídka (XLSX)
07.03.2017  17.03.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Projektová dokumentace na akci "CHODNÍKY BUDIMĚŘICE ZÁPAD"" (PDF)
Slepá cenová nabídka (XLSX)
07.03.2017 17.03.2017
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Restaurování dřevěné zvonice v obci Rašovice" (PDF) 30.11.2016 16.12.2016
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Zateplení a stavební úpravy OÚ Budiměřice" (PDF) 11.11.2016 24.11.2016
Veřejná zakázka "Oprava zpevněné plochy před OÚ Budiměřice"
Výzva k podání nabídky (PDF)
Zadávací dokumentace (ZIP)
07.11.2016 18.11.2016
Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení "Zateplení a stavební úpravy OÚ Budiměřice" (PDF) 01.11.2016 -
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Zateplení a stavební úpravy OÚ Budiměřice" (PDF) 10.10.2016 25.10.2016
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Materiální vybavení JSDH Budiměřice" (PDF)
Doplnění výzvy k podání nabídky (PDF)
06.10.2016 17.10.2016
Veřejná zakázka "Obec dětem, děti obci"
Výzva k podání nabídky (PDF)
Zadávací dokumentace (PDF)
07.07.2016 20.07.2016
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Obec dětem, děti obci" (PDF) 18.05.2016 30.05.2016
Výzva k podání nabídky - Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice (PDF) 16.03.2016 30.03.2016
Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice - I.etapa (PDF) 17.08.2015 04.09.2015
Přílohy:
Fotodokumentace (link)
10.08.2015 21.08.2015
 Pořízení sekacího traktoru  (PDF) 16.03.2015 26.03.2015
 Náprava škod po povodni  (PDF)
Přílohy:
Smlouva (DOC) / Čestné prohlášení (DOC) / Rozpočet (XLS)
25.09.2014     29.09.2014
Protipovodňová opatření - digitální protipovodňový plán (PDF)
Příloha: Projektový záměr (část dPP) (PDF)
15.09.2014 19.09.2014
 Protipovodňová opatření - výstavba lokálního výstražného a varovacího systému  (PDF) 04.09.2014     19.09.2014
Realizace vegetačních úprav (PDF)
Prázdný rozpočet (XLS)
Návrh smlouvy (DOC)
---------------------------
Prodloužení termínu podání nabídek (PDF)
---------------------------
Výkaz a výměr, výkresy po změně (PDF)
Prázdný rozpočet po změně (XLS)
04.08.2014 25.08.2014
Dodávka rekreačních prvků do parku (PDF)
Prázdný rozpočet (PDF)
Návrh smlouvy (DOC)
04.08.2014 18.08.2014
Výstavba mlatových cest v parku (PDF)
Prázdný rozpočet (XLS)
Návrh smlouvy (DOC)
----------------------------
Doplnění dokumentace z 7.8.2014 (řez cestou) (PDF)
04.08.2014 18.08.2014
Nákup malého traktoru na sečení trávy (PDF) 31.03.2014       04.04.2014
 Smýcení a přiblížení dřevní hmoty Topůlka (PDF) 06.01.2014 12.02.2014