Vyhlášky, řády

Číslo Název  Účinná od
1 /99  O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Budiměřich 16.08.1999
 1/2007  O místních poplatcích
- poplatek ze psů
- poplatek za užívání veřejného prostranství
01.02.2007
Bez č. Řád veřejného pohřebiště 07.12.2007 
1/2010 O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 15.09.2010
1/2011 O poplatku za komunální odpad
- příloha
27.01.2011
1/2013 Požární řád obce 16.10.2013
2/2013 Doplňovací k 1/2011 a 1/2007 02.01.2014
1/2016 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Budiměřice 15.07.2016
1/2017 Část společného školského obvodu mateřské školy 06.06.2017