Zastupitelstvo obce

(aktualizováno: 11.02.2015)
 

Bc. Marek Merhout, starosta

Aleš Hrubý, místostarosta

Radka Kubínová, zastupitel

Mgr. Vladímíra Kolbabová, zastupitelka

Ing. Tomáš Dvořák, zastupitel

Jaromír Chochola, zastupitel

Bc. Josef Ditrich, zastupitel

Kontrolní výbor

Ing. Tomáš Dvořák - předseda výboru

Lucie Luxemburková - členka výboru

Roman Mázl - člen výboru

Finanční výbor

Mgr. Vlaďka Kolbabová - předsedkyně výboru

Iva Jarešová - členka výboru

Lucie Zadražilová - členka výboru