Zastupitelstvo obce

(aktualizováno: 01.11.2018)
 

Bc. Marek Merhout, starosta

Ing. Tomáš Dvořák, místostarosta

Radka Kubínová, místostarostka

Mgr. Vladímíra Kolbabová, zastupitelka

Jaromír Chochola, zastupitel

Aleš Hrubý, zastupitel

Bc. Josef Ditrich, zastupitel

Kontrolní výbor

Bc. Josef Ditrich - předseda výboru

----

----

Finanční výbor

Mgr. Vlaďka Kolbabová - předsedkyně výboru

Iva Jarešová - členka výboru

Petra Novotná - členka výboru