Zprávy ze zasedání zastupitelstva v roce 2018

==================

Zasedání zastupitelstva 2.10.2018 v 17.00

Přítomní zastupitelé: Mgr. Vladimíra Kolbabová, Bc. Radka Kubínová, Jaromír Chochola, Ing. Tomáš Dvořák, Bc. Josef Ditrich, Bc. Marek Merhout

Omluvení zastupitelé: Aleš Hrubý

Prvním bodem jednacím bodem byla aktualizace seznamu investic zařazeným za Budiměřice do tzv. intervenčního plánu MAP (Místní akční plán) Nymbursko. Jde o seznam projektů, které by měly mít pozitivní vliv na kvalitu školství v našem regionu. V roce 2016 jsme za naší obec zařadili možnou přestavbu školní půdy na učebnu. Protože stále více se jeví celková rekonstrukce školy jako problematická, zastupitelstvo do plánu investic navrhlo výstavbu nové budovy mateřské a základní školy. Na jednání bylo zdůrazněno, že se nejedná ze strany obce o žádný závazek. Pokud by však projekt nebyl v seznamu zařazený, potom by v případě rozhodnutí výstavbu realizovat nebylo možné získat dotaci z prostředků IROP.

V druhém bodu došlo k úpravě rozpočtu základní školy vyvolené administrativní změnou, kdy nově od září bude obědy za zaměstnance školy hradit přímo obec. Předtím obec zasílal prostředky škole, která hradila faktury. Změna nemá žádný finanční dopad na obecní rozpočet.

V posledním bodě zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na výstavbu nových chodníků v Budiměřicích.

V následné diskuzi se řešila otázka připravované změny jízdních řádů v souvislosti se zavedením PID (Pražská integrovaná doprava) do Budiměřic a Rašovic. Pozitivní bude zvýšení počtu autobusů zajíždějících zejména do Budiměřic. Zvláštní pozornost se ale věnovala zrušení stávajícího autobusu 15:05 z Nymburka směrem na Rašovice. Cestující by museli čekat až do 16:05. Zastupitelé pověřili starostu, aby se pokusil např. ve spolupráci s obcí Netřebice jednat o zachování uvedeného spoje projíždějícího Rašovicemi.

Jednalo se o poslední zasedání stávajícího volebního období. Dalším bude až ustanovující zasedání, které se zřejmě bude konat 24. října 2018. Do té doby obec povede stávající starosta Marek Merhout.