Otázky a odpovědi

 

Chci se připojit na vodovod a přípojku již mám přivedenou na pozemek?

V takovém případě je řešení poměrně rychlé a stačí vám k realizaci jen pár týdnů. Doporučujeme kontaktovat pana Bohuslava Časara (tel.: 602 485 770), vedoucího  z VaK, který Vám poskytne podrobné informace. Ve stručnosti jde o to, že ve spolupráci s VaK Nymburk bude nutné napojit přípojku ve vhodné šachtě nebo přímo v domě (dle možností), zajistit, aby nedocházelo k mísení vody ze studny s vodou z vodovodu, osadit vodoměrem, uzavřít smlouvu s VaK Nymburk o odběru vody a problém je vyřešen.
 
Aktualizováno: 7.8.2015
 
 

Chci se připojit na vodovod, ale nemám vůbec zbudovanou přípojku?

Toto řešení je zdlouhavé a bude trvat určitě v řádu měsíců. Nezbytné je udělení územního souhlasu k stavbě přípojky. Pro jeho vydání budete potřebovat vyplněnou žádost, vypracovanou projektovou dokumentaci, souhlas majitele pozemku, pokud bude dotčen jiný pozemek, vyjádření provozovatelů sítí (ČEZ, VaK, Cetin), souhlasné vyjádření VaK Nymburk k napojení a zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč. Další finanční náklady se budou odvíjet od vzdálenosti, nutnosti pořídit si vodoměrnou šachtu a rozsahu svépomoci při zřizování výkopů. V případě nutnosti překonat silnice počítejte s provedením protlaku pod vozovkou.
  • Informace k územnímu souhlasu: Ing. Dagmar Šalandová - odbor výstavby Městský úřad Nymburk - tel. 325 501 404
  • Informace k přípojce - Bohuslav Časar - VaK Nymburk, a.s.  tel.: 602 485 770
  • Potřebujete-li kontakty na projektanty, rádi poradíme.
Nenechte se odradit tímto řešením, zajistí Vám zdroj pitné vody pro případy, které jsme v našich obcích již zažili, ať už je to znečištění podzemních vod při povodni nebo dlouhodobé sucho. Samozřejmě nemusíte vodu trval odebírat a přípojku můžete mít jako připraveno rezervu pro mimořádné situace.
 
Aktualizováno: 7.8.2015