Rozdělení sbírky

Zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání dne 19.8.2013 schválilo pravidla pro rozdělení peněz, které se podařilo nashromáždit na povodňovém účtu. Nebyl to rozhodně úkol jednoduchý a zastupitelstvo k výsledku dospělo až po dlouhé diskuzi. Nakonec se přiklonilo k "bodovému" systému.
Hlavním kritériem bylo, aby způsob podávání žádostí nezatěžoval postižené občany zbytečnou byrokracií, ale přitom byl v rámci možností objektivní. Z toho důvodu se vyloučili metody prokazování škod formou odhadů, předkládání účtu za opravy, odečítání částek již obdržené pomoci nebo pojistného plnění.
Schválený postup rozdělení peněz je velmi jednoduchý - žadatel, který projeví zájem o finanční příspěvek, musí splňovat tyto dvě podmínky:
1. Být majitelem nemovitosti, která byla postižena povodněmi;
2. nesmí obci dlužit.
Pokud žadatel splňuje tato kritéria, pak pouze podá na Obecní úřad žádost, do které vyplní, kromě osobních údajů, několik jednoduchých parametrů: zatopenou plochu bytových a nebytových prostor, výši zatopení, je-li nebo není-li pojištěný, jedná-li se o seniorskou domácnost či domácnost s dětmi a má-li trvalé bydliště v obci Budiměřice. Termín podání žádostí je 30. 9. 2013. Formulář je ke stažení zde.
Na základě těchto kritérií budou žádosti ohodnoceny body.
Po zpracování a prověření všech podaných žádostí bude určena hodnota 1 bodu (peníze vybrané ve sbírce vydělené součtem bodů všech žádostí) a každé schválené žádosti bude vyplacena částka určená jako tato hodnota bodu krát získané body v žádosti.
Je důležité, aby informace na žádosti byly úplné a pravdivé. Obec si vyhrazuje právo na jejich prokázání a i později, pokud bude již pomoc vyplacena, a bude zjištěno, že informace byly nepravdivé, bude mít obec právo poskytnutou pomoc právně vymáhat zpět.
Úplné znění "Pravidel pro rozdělení veřejné sbírky na pomoc postižených povodněmi" naleznete zde.
 
Marek Merhout