Veřejná sbírka

Jako jeden zdroj pomoci pro obyvatele poštižené povodněmi se obec rozhodla zorganizovat veřejnou sbírku. Veřejná sbírka podlého přísným pravidlům, musí být na závěr vyúčtována a musí být registrována. Osvědčení o registraci sbírky obec obdržela od Krajského úřadu dne 10.6.2013.

Za účelem sbírky bylo založeno povodňové konto v Komerční bance, a.s. s číslem:

107-5075 100 287/0100

na které mohou dárci posílat své příspěvky. Povodňový dar je také možno složit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu. Protože si velmi ceníme všech příspěvků a zřejmě nebudeme schopni všem dárcům poděkovat, rozhodli jsme se, že je  budeme společně s hodnotou darů zveřejňovat. Vážíme si každého daru bez ohledu na částku, protože kromě získaných peněz pro potřebné v nich nacházíme morální podporu a pocit existence lidské vzájemnosti.

Veškeré vybrané prostředky budou rozděleny a poskytnuty postiženým spoluobčanům  podle našeho nejlepšího svědomí a vědomi. Vyúčtování sbírky bude dostupné průběžně. 

Zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání dne 19.8.2013 schválilo pravidla pro rozdělení vybraných prostředků.  Více informací o způsobu rozdělení naleznete zde.

Děkujem všem laskvým dárcům.

Obec Budiměřice