Škody

Obec se samozřejmě vyčíslit škody, které vznikly na území obce - ať se již jedná o škody obyvatel, podnikatelů, kraje nebo státu. Ke dni 12.6.2012 jsme dospěli k hrubému odhadu ve výši 12.5 mil. Kč. V tuto chvíli se jedná pouze o materiální škody, výdaje zejména obce na boj s povodní a prvotní náklady na řešení situace nejsou do odhadu zahrnuty.

V přiložených grafech jsou škody vyčísleny dle jednotlivých subjektů. Údaje v tabulce jsou v tis. Kč