MS Chleby - Šlotava, z.s.

Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava, z.s. (dále jen „MS“) provozuje myslivost na cca 1.126 ha. Honitbu, která se rozkládá v celém katastrálním území obcí Šlotava a Chleby a v části obcí Budiměřice a Rašovice, má pronajatou za 20,-­ Kč/ha (22 tisíc Kč/rok) od Honebního společenstva Chleby – Šlotava. 

MS má 16 členů. Obhospodařuje 1,3 ha políček pro zvěř, na kterých vytváří životní podmínky vhodné nejen pro drobnou a srnčí zvěř, ale i pro veškeré zpěvné ptactvo. Hlavní plodinou na nich je topinambur, který slouží jako celoroční kryt a obživa pro drobnou zvěř. Výměru těchto políček má MS v plánu rozšiřovat. 

V průběhu posledních let členové MS vybudovali 11 umělých nor, díky kterým každoročně tlumí zvěř škodlivou myslivosti ­zejména lišku. Ta dělá během roku nemalé škody nejen na drobné zvěři, ale třeba i na domácí drůbeži. 

V celé honitbě je umístěno 20 krmných zařízení pro drobnou a srnčí zvěř a veškeré zpěvné ptactvo (např. krmelce, slaniska, zásypy), ve kterých jsou umístěna i léčiva pro drobnou zvěř. Členové sdružení během roku přikrmují zvěř jadrným, dužnatým i objemovým krmivem. Celkem se spotřebuje kolem 15 tun jadrného krmiva. Širokou veřejnost MS touto cestou žádá, aby krmná zařízení neničila a neodnášela z nich krmivo. 

V roce 2015 se MS podílelo na výstavbě oplocenky a výsadbě doubků a jedlí v lokalitě Topůlka v Rašovicích. Tamtéž pomáhalo při čištění prostoru pod třemi památnými duby od náletových dřevin.

Každý rok v lednu pořádá MS myslivecký ples pro veřejnost s bohatou zvěřinovou tombolou. V tombole jsou nejen bažanti, kachny, zajíci, ale i zvěř srnčí, dančí, divočák a muflon. 

Dne 26. 8. 2015 MS zorganizovalo podzimní zkoušky ohařů. Všemi zúčastněnými byla akce hodnocena velice kladně. Z tohoto důvodu bylo MS požádáno Okresním mysliveckým svazem Nymburk o pořádání jarních zkoušek psů 7. května 2016, podzimních zkoušek 28. srpna 2016 a zejména Memoriálu Karla Podhajského ve dnech 1. - 2. října 2016. V honitbě MS se bude konat polní část této akce. Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR, která má dlouholetou tradici již od roku 1932. Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí.

Zájemci o rozšíření řad MS starší 15 let, hlaste se u pana Jaroslava Hejduka, Šlotava 54, 728 422 136.

Karel Mojžíš, předseda