Uzavírka II/330

Aktuální INFO:
 
Aktualizace 21.11.2016 - Z důvodu rozježděné odstavné plochy u bytovky v Budiměřicích je možné nechat stát vozidla přímo na komunikaci. Jedná se o úsek vozovky od vjezdu na původní odstavné parkoviště až po druhou bytovku (červeně označeno), druhý úsek je podél základní školy (žlutě označeno) - viz obrázek. Stání jsou označena dopravními značkami.
 
 
 
 
Od pondělí 14.11.2016 bude stavba zcela neprůjezdná a to bez výjimek i pro místní obyvatele. Tento režim by měl trvat zhruba 2 týdny až do položení konečné vrstvy asfaltu. Občané žijící v uzavřené oblasti by měli přemístit svá vozidla mimo uzavírku, jinak hrozí že zůstanou zablokována. Je možné použít odstavné plochy (viz. informace níže na stránce).
 
Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) je průjezdná v jednom pruhu.
 
 
Svoz popelnic bude dále zajišťován TS Nymburk, jejichž vozidla budou mít do stavby zajištěn přístup.
 
Pro přístup na obecní úřad je nutno použít zadní vchod přes dvůr.
 
Vzhledem k neprůjezdnosti silnice budou mít občané Budiměřic možnost použít pro uložení bioodpadu mezideponii v Rašovicích  nebo kontejner na bioodpad v neděli od 10:00 do 11:00 U Svitáků.
 
 
ČS PHM Herst v Budiměřiích je uzavřena.
 
 
Aktualizováno: 7.10.
 
**********************************************************
 
:: Všeobecné informace ::
 
Předně je nutno uvést, že se NEJEDNÁ o akci obecního úřadu Budiměřice, ale o akci Středočeského kraje. Silnice je krajským majetkem. Obec NEROZHODUJE o provedení opravy silnice, ani NEPOVOLUJE uzavírku silnice, obec měla pouze právo se k projektu vyjádřit jako jeden z mnoha účastníků řízení.
 
Z důvodu rekonstrukce povrchu silnice II/330 bude realizována úplná uzavírka silnice v úseku 21.372 - 21.882 km v průtahu Budiměřicemi v termínu od 19.9.2016 od 7.00 hod. do 2.12.2016 do 15.00 hod. a částečná uzavírka průtahu Rašovicemi od 19.9.2016 od 7.00 hod. do 31.10.2016 do 15.00 hod., kde bude doprava řízena semafory. Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) bude průjezdná  v jednom pruhu po většinu času rekonstrukce.
 
Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a zhotovitelem je firma COLAS CZ, a.s.. Rozpočet akce je téměř 23 mil. Kč a je částečně financován SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
 
V Budiměřicích bude provedena kompletní oprava silnice spočívající v odstranění vrchní asfaltové vrstvy, odtěžení žulových kostek a podloží do hloubky cca 0.5 metru a následného zbudování nového tělesa silnice. Součástí projektu je také osazení silničních obrubníků, které do budoucna umožní mnohem jednodušší výstavbu chodníků v dané lokalitě.
 
V Rašovicích se mění pouze vrchní vrstva asfaltu s výjimkou úseku zhruba od začátku obce od Budiměřic až k restauraci "U Táboráka", kde se provede rovněž stabilizace  podkladu pravého jízdního pruhu betonovou vrstvou. Frézovat se bude do hloubky 25 cm. Po dobu prací na stabilizaci nebude možné obsluhovat nemovitosti napravo od silnice v tomto úseku.
 
Uzavírky obou částí silnice II/330 jsou povoleny na základě rozhodnutí MěU Nymburk č.j. 050/43027/2016/Jeř ze dne 14.6.2016
 
Vedoucím stavby je pan Milan Jiránek (tel. 733 780 136).
 
:: Autobusová doprava ::
 
Z důvodu uzavírky bude upraven provoz autobusových linek 270011, 270012 a 270013. Po dobu uzavírky, od 19. září 2016, budou na těchto linkách vyhlášeny výlukové jízdní řády (270011 Městec Králové - Nymburk PDF; 270012 Nymburk - Křinec - Rožďalovice PDF; 270013 Nymburk - Oskořínek - Křinec - Loučeň PDF).
 
Objízdná trasa představuje prodloužení jízdní doby o cca 10 minut. Z toho důvodu byly odjezdy některých spojů upraveny. Autobusová zastávka Nymburk,lokomotivní depo nebude linkami 270011 a 270012 po dobu uzavírky obsluhována.
 
V případě závažných problémů s fungováním náhradního jízdního řádu kontaktujte obecní úřad, který vaše připomínky zprostředkuje provozovateli autobusové dopravy.
 
:: Svoz popelnic ::
 
V úsecích, které nebudou v době pondělních svozů přístupné pro svozové vozidlo TS Nymburk, bude zajištěn svoz popelnic na centrální místo jinými technickými prostředky. Uživatelé popelnic obdrží označení jejich nádob, aby bylo možné při návratu identifikovat právě jejich popelnici.
 
:: Odstavné plochy ::
 
Jelikož je v Budiměřicích úplnou uzavírkou postiženo bezmála 40 domů, které se od 19.9. do 2.12. ocitnou v zóně zákazu vjezdu a které nebudou v některých  fázích stavby ani fyzicky motorovými vozidly dosažitelné, obecní úřad určil celkem dvě plochy pro odstavení vozidel obyvatel dotčených nemovitostí. Plocha č. 1 je podél chodníku od obchodu směrem k hřišti a plocha č. 2 se nachází v prostoru mezi bytovkou a základní školou. Žádáme uživatele parkovacích ploch, aby s vozidly v těchto místech manipulovali s opatrností a zejména v blízkosti školy dbali na bezpečnost chodců.
 
Odstavné plochy nejsou hlídané a zanechání vozidla na nich je na vlastní nebezpečí provozovatele vozidla.
 
 
Archiv aktuálních stavů:
 
V pondělí 19.9. budou úseky v Budiměřicích a Rašovicích  osazeny dopravními značkami. Během pondělí a úterý proběhnou přípravné práce na vozovce. Od středy je plánováno postupné frézování asfaltu směrem od benzínky do středu obce a následně v Rašovicích, které by mělo skončit v pátek.
 
V pondělí 19.9. proběhne svoz popelnic běžným způsobem.
18.9.:
 
V pondělí 19.9. budou úseky v Budiměřicích a Rašovicích  osazeny dopravními značkami. Během pondělí a úterý proběhnou přípravné práce na vozovce. Od středy je plánováno postupné frézování asfaltu směrem od benzínky do středu obce a následně v Rašovicích, které by mělo skončit v pátek.
 
V pondělí 19.9. proběhne svoz popelnic běžným způsobem.
 
20.9.:
 
Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) je průjezdná v jednom pruhu.
 
Ve středu 21.9. začne frézování vozovky v Budiměřicích a to směrem od benzínky do středu obce. Bude se jednat o nehluboké frézování vrstvy asfaltu nad kostkami.
 
Ve čtvrtek 22.9. se očekává přesun frézy do Rašovic a frézování pravého pruhu (ve směru od Budiměřic) od začátku obce až k restauraci "U Táboráka". Bude odstraněna vrstva do hloubky 25 cm a tudíž nebude možné zajíždět vozidly k nemovitostem na pravé straně ve směru od Budiměřic v celém tomto úseku. Do takto zfrézované vozovky budou následně vloženy vrstvy, které zvýší úroveň o 15 cm. Pak bude možné opět zajíždět k domům. Toto omezení bude trvat zhruba 1 týden!
 
ČS PHM Herst v Budiměřiích je zatím otevřena.
 
25.9.:
 
Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) je průjezdná v jednom pruhu.
 
Ve pondělí  26.9. začne bagrování  vozovky v Budiměřicích ve směru od obecního úřadu. Silnice bude v tomto úseku zcela neprůjezdná.
 
V Rašovicích je v této chvíli frézování zcela ukončeno. Během pondělí bude probíhat dočišťování vozovky a v úterý se zahájí práce na pokládání stabilizační vrstvy do hluboce vyfrézovaných částí (od začátku obce po obchod), na kterou by pak ve čtvrtek a zřejmě i pátek následovala podkladová vrstva asfaltu.
 
Ve středu 28.9. se na rekonstrukci pracovat nebude.
 
ČS PHM Herst v Budiměřiích je zatím otevřena s časovým omezením od 7:00 do 19:00
 
3.10.:
 
Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) je průjezdná v jednom pruhu.
 
Od pátku 30.9. začalo bagrování kostek v úseku od obecního úřadu až k bytovce. V současné době je silnice v tomto úseku zcela neprůjezdná.
 
Pro přístup na obecní úřad je nutno použít zadní vchod přes dvůr.
 
V Rašovicích zbývá položit pouze vrchní vrstvu asfaltu, s jejíž pokládkou bude započato v úterý 4.10.
 
Ve středu 28.9. se na rekonstrukci pracovat nebude.
 
ČS PHM Herst v Budiměřiích je otevřena  pouze v pracovní dny a to od 7:00 do 19:00
 
7.10.:
 
Křižovatka silnic II/330 a III/33015 (na Šlotavu) je průjezdná v jednom pruhu.
 
Po odkrytí kostek bylo zjištěno a provedení statických zkoušek bylo zjištěno, že podkladové štětová vrstva má vyhovující vlastnosti a že je možné, že nebude nutné jí nahrazovat novým kamenem. V současné době je tato varianta prověřována projekční firmou, a pokud se potvrdí, bude provedena změna projektové dokumentace. Pro občany Budiměřic by to mohl být příslib, že rekonstrukce se může zkrátit.
 
Bohužel v důsledku výše uvedeného bylo dne 7.10. zahájeno pokračování v odstraňování dlažebních kostek dále směrem k čerpací stanici. Tím dojde k rozšíření neprůjezdné zóny na celý úsek rekonstrukce. Silnice bude v podstatě neprůjezdná nebo průjezdná s maximálním rizikem a pouze po dobu mimo provádění prací.  Vjezd do nemovitostí nebude umožněn.
 
Svoz popelnic bude dále zajišťován TS Nymburk, jejichž vozidla budou mít do stavby zajištěn přístup.
 
Pro přístup na obecní úřad je nutno použít zadní vchod přes dvůr.
 
Vzhledem k neprůjezdnosti silnice budou mít občané Budiměřic možnost použít pro uložení bioodpadu mezideponii v Rašovicích.
 
 
ČS PHM Herst v Budiměřiích je otevřena  pouze v pracovní dny a to od 7:00 do 19:00